Giao Hàng

 

 

 

 

 

Standard: 10-15 ngày Bưu chính | Miễn phí vận chuyển 

 

 Bày tỏ: 4-9 ngày Chuyển phát nhanh Bưu điện | Giá phụ thuộc vào trọng lượng của giỏ hàng

 

 Phí bảo hiểm:  2 - 4 ngày DHL | Giá phụ thuộc vào trọng lượng và kích thước.