Supreme - Hoodie

Tối cao là một cửa hàng quần áo và đồ trượt ván thương hiệu thành lập tại Thành phố New York vào tháng 4 1994. Thương hiệu phục vụ cho trượt ván, hip hop  đá các nền văn hóa, cũng như văn hóa thanh niên nói chung. Thương hiệu này sản xuất quần áo và phụ kiện, đồng thời cũng sản xuất ván trượt. Giày dép, quần áo và phụ kiện của nó được bán rộng rãi trên thị trường thứ cấp.

Xin lỗi, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này